Organizacja oraz obsługa wyznaniowych i świeckich ceremonii pogrzebowych.

Rozumiemy jak trudny może być czas po zgonie osoby bliskiej naszemu sercu. Wolimy aby rodzina i bliscy skupili się na czczeniu pamięci zmarłej osoby, a nasz zakład zorganizuje pogrzeb.

Gruntowne przygotowanie pozwala nam na profesjonalne organizowanie i obsługę wy­znaniowych i świeckich ceremonii pogrze­bowych.

Ceremonie wyznaniowe organizu­jemy współpracując z duchowieństwem da­nego wyznania religijnego, natomiast świec­kie ceremonie pogrzebowe przygotowujemy we współpracy z mistrzem świeckich ceremonii pogrzebowych.

Wszystkie organizowane przez nas ceremonie pogrzebowe obsługują stosownie ubrani i profesjonalnie przeszkoleni pracownicy funeralni.

 

Ceremonie przedpogrzebowe

Dzień pogrzebu jest ostatnim momentem, kiedy możemy oglądać bliską nam osobę. Jeżeli Państwa wolą będzie wydłużenie czasu pożegnania, możemy zaoferować organizację ceremonii przedpogrzebowej w godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym dzień pogrzebu. W zależności od Państwa życzenia ceremonia może mieć charakter religijny (np. nabożeństwo różańcowe) lub świecki i, zależności od Państwa wyboru, poprowadzi ją osoba z dyplomem wyższych studiów teologicznych lub Mistrz Ceremonii pogrzebowej.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami i zapytań telefonicznych, mailowych lub za pośrednictwem formularza. Odpowiemy na każde z Państwa pytań odnośnie organizacji ceremonii pogrzebowej, ceny, transportu zwłok i niezbednych formalności w urzędach.

całodobowy numer tel. 41 272 27 97

Transport pogrzebowy.

Jeżeli bliska Państwu osoba zmarła w domu, w placówce opieki zdrowotnej lub opieki społecznej, możecie Państwo powierzyć nam dokonanie czynności odbioru i przewozu drogiej Państwu osoby z miejsca zgonu. Zapewniamy Państwu całodobowy transport ciał zmarłych na terenie kraju i poza jego granica­mi. Firma nasza oferuje do przewozu zmarłych autokarawany marki "Renault", spełnia­jące rygorystyczne normy Unii Europej­skiej dotyczące przewozu osób zmarłych. Na­sze karawany posiadają wszelkie dokumenty oraz certyfikaty jakościowe i higieniczne sane­pidu potwierdzające ich przystosowanie do tego rodzaju usług. Przewóz zmarłych odbywa się zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.02.2005 r. dotyczącymi wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 

Więcej informacji na temat transportu zmarłych uzyskacie państwo dzwoniąc na naszą infolinię.

Florystyka funeralna.

 

 

 

 

Posiadamy w sprzedaży bogaty wybór wień­ców, wiązanek oraz dekoracji kwiatowych na trumny i urny z kwiatów żywych i sztucznych. Realizujemy zamówienia z katalogów lub indy­widualne. Kompozycje można zamówić telefo­nicznie lub poprzez e-mail (należy podać nr te­lefonu) wraz z dowozem na uroczy­stości pogrzebowe obsługiwane przez naszą firmę.

 

Fotogaleria: Wieńce, wiązanki

Obsługa klienta.

Obsługujemy Państwa rzetelnie i profesjonalnie. Zawsze pełni życzliwości, służymy radą. W naszym biurze, uzyskacie pań­stwo niezbędne informacje i załatwicie wszelkie formalności. Wspólnie ustalimy najmniejsze szczegóły dotyczące poże­gnania bliskiej Państwu osoby. Mając na względzie osoby starsze lub niepełnosprawne wszelkie formalności związane z pochówkiem załatwiamy u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy po­mocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrze­bowej.

 

 

 

 

 

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZU S, 

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z MSWiA

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z KRUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z UE

 

Planowanie pogrzebu.

Obecnie coraz więcej osób uświadamia sobie potrzebę pla­nowania pogrzebu za życia. Wynika to między innymi ze wzrostu tempa życia, pozo­stania samotnym zarówno w kraju jak i na obczyźnie, gdzie naszymi sprawami nie będzie miał się kto zająć.

 

Planowanie pogrzebu (ang. Funeral Pre-planning lub Memorial Service Pre-Planning) - jest usługą polegająca na wcześniejszym, szczegółowym zaplanowaniu ceremonii pogrzebowej. Wszelkie ustalenia w ramach funeral pre-planningu, mogą dotyczyć pogrzebu zarówno samego klienta, jak i jego najbliższych. Planowanie pogrzebu zazwyczaj nie wymaga wcześniejszego płacenia za usługę, a jedynie polega na ustaleniu szczegółów ceremonii, takich jak: charakter pochówku (kremacja, pochowanie w ziemi czy w morzu), obecność gości i inne zmienne. Możliwe jest jednak wcześniejsze zapłacenie za pogrzeb, aby uniknąć finansowych obciążeń dla rodziny. Obecnie niewiele osób decyduje się na tę usługę.

Poprzez Funeral Preplanning odnajdujemy swoisty komfort, zapewniający nas o właściwym charakterze naszego pogrzebu lub pogrzebu naszych ukochanych, a także we­wnętrzny spokój, zamiast nerwowych decyzji podejmowanych w tym ciężkim czasie.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z możliwościami Funeral Preplanning i zaplanować swój pogrzeb zapraszamy do naszego biura. Przedstawimy Państwu wszystkie moż­liwe rozwiązania - wybór trumny, stroju, oprawy muzycznej, formy obrzędu, kwiatów, etc. Usługa jest bezpłatna, a jej efektem jest podpisanie kontraktu na wykonanie po­grzebu według ściśle zaplanowanej i spisanej już formy. Jeden egzemplarz umowy pozostaje w domu pogrzebowym, a drugi otrzymują Państwo do bezpiecznego prze­chowania.

Bardzo ważną sprawą jest zapoznanie się z wszystkimi, dostępnymi usługami o cha­rakterze pogrzebowym.

 

Klepsydry.

Klepsydry wykonujemy w formacie A4 lub A3. Wypisujemy je wyłącznie na komputerze, gdyż przywiązujemy dużą wagę do ich wykonania. 

Na życzenie rodziny rozwozimy i umiesz­czamy je we wskazanych przez nią miejscach. Ustalenie treści klepsydry ułatwia dostępny w biurze obsługi klienta pokaźny katalog wzo­rów, ale przyjmujemy także do realizacji ogłoszenia z dowolnym tekstem i motywami graficznymi.

Więcej informacji na temat klepsydr pod numerem tel.698423846

Toaleta i kosmetyka pośmiertna.

Na życzenie naszych usługobiorców zajmujemy się także przygotowaniem ciał zmarłych do ceremonii pogrzebowej. Wykonujemy toaletę pośmiertną. Ponadto poprzez kosmetykę korygujemy tuszujemy zmiany zewnętrzne powstały w okresie przed zgonem, w trakcie zejścia oraz po śmierci, ewentualnie dokonujemy podretuszowania zmarłych zakrywającego niekorzystne przebarwienia powłok skóry zmarłych

W przypadku szybkiego pochówku, gdy ciało nie nosi jeszcze oznak pierwszych zmian pośmiertnych wykonujemy makijaż zwykły. Makijaż nadaje zmarłym obu płci, również dzieciom naturalny, zdrowy koloryt skóry i lekko podkreśla tzw. naturalne atuty.

Makijaż specjalny wykonujemy w przypadku powstałych zmian pośmiertnych i po zabiegach rekonstrukcji. Makijaż w 100% kryje barwę skóry, żadne zmiany koloru skóry nie są spod niego widoczne. Wykonuje się go również na życzenie rodziny, gdy zmarły będzie przewożony a w czasie do pogrzebu zmiany mogłyby powstać i być widoczne spod makijażu zwykłego.

W zabiegach pielęgnacji dłoni, wykonuje się zabiegi bezinwazyjnego manicure(usuwanie skórek bez ryzyka zacięć),nadawania kształtu i malowania paznokci lakierami w 100% pokrywającymi zasinienia. W przypadku mężczyzn jest możliwe pokrycie paznokci substancją nadającą naturalny wygląd bez malowania lakierem. Technika ta również w pełni pokrywa zasinienia. W przypadku życzenia rodziny lub ubytku paznokci nakłada się tipsy.
 

Kremacja. 

Kremacja to zjawisko stosunkowo nowe w polskich warunkach społeczno-kulturowych. Kremacji poddawany jest bardzo nikły od­setek zmarłych, szacowany na około 2 %. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn – z przyczyn tradycyjnych oraz z małej do­stępności tego rodzaju usługi. Choć długo jeszcze będzie przeważał pochówek trady­cyjny, to jednak wiele wskazuje na to, że kremacja będzie upowszechniała się w naszym kraju. Decydują o tym przede wszystkim względy higieniczne, a także szczupłość miejsc na cmentarzach. Nie bez znaczenia są również niższe koszta pochówku. Stąd coraz więcej zakładów pogrze­bowych w swej ofercie usługowej posiada kremację.

Nasz zakład pośredniczy w usłudze kremacji w najbliższych ośrodkach kremacyj­nych.

Wymagane dokumenty przy zleceniu kremacji to:

  • oryginał odpisu skróconego aktu zgonu (dokument do wglądu),
  • zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej
  • zaświadczenie o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków),
  • zlecenie spopielenia składane przez osobę fizyczną lub przez instytu­cję,
  • dowód wpłaty za usługę kremacyjną wniesioną na konto danego ośrodka kremacyjnego.

Ciało osoby zmarłej winno być dostarczone do danego ośrodka kremacyjnego w trumnie nielakierowanej, pozbawionej wszelkich ozdób i okuć metalowych wraz z urną na popioły o pojemności 3,5-4 dm3 (litrów).

W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu lub też w prześcieradle albo też w odpowiedniej tunice, przy czym prześcieradło lub tunika są wymogiem stawianym przez ustawodawstwo duńskie i norweskie ze względu na maksymalne ograniczenie emisji spalin. Ubranie lub okrycie ciała jest jednak warunkiem podstawowym i trakto­wane jest jako przejaw szacunku dla ciała osoby kremowanej.

Spopieleniu nie może zostać poddana osoba z wszczepionym rozrusznikiem serca (powinien być usunięty z ciała w szpitalu). Wymóg ten wynika przede wszystkim z ogólnego zakazu spalania baterii i akumulatorów, a takowe umieszczone są w każ­dym rozruszniku. Ponadto w eksplodująca bateria może uszkodzić piec kremacyjny i zagrozić bezpieczeństwu operatora. Takie zalecenie wynika z dyrektywy Rady Eu­ropy.

W trumnie zakazane jest umieszczanie innych przedmiotów zawierających akumu­latory lub baterie, czyli np. zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastiko­wych, dużych przedmiotów papierowych (np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów, elementów metalowych (z wyjątkiem implantów). Wkładanie takich przedmiotów do trumny powoduje jedynie zwiększoną emisję szko­dliwych substancji do środowiska. Spalanie plastików powoduje emisję szkodzącą środowisku, może też zakłócić proces kremacji i spowodować zanieczyszczenie po­piołu.

Ciało spopielane jest w trumnie w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwa­jącym ok. 90 minut. Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z protokółem kremacji. Urny mogą być pochowane w każdego ro­dzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym, w kolumbariach (ściennych niszach urnowych). Rozsypywanie prochów zmarłych w Polsce jest nie dopuszczalne.

 

 

Kredytowanie pogrzebu w ramach zwrotu zasiłku pogrzebowego z ZUS/KRUS.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS. W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami po­grzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po otrzymaniu zasiłku z ZUS lub KRUS dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym lub w gotówce.

Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej.

Nasza firma organizuje muzyczną oprawę pogrzebów, co uświetnia moment rozstania. Oprawa muzyczna pogrzebu przez trębacza lub orkiestrę dętą obejmuje: utwory przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowych oraz oprawę muzyczną na cmentarzu.

 

 

Z pełną ofertą mogą Państwo zapoznać się w naszej firmie.

Jeśli Państwo zdecydujecie się na samodzielne zorganizowanie pogrzebu, pa­miętajcie o naszym zakładzie pogrzebowym. Osobiście doradzamy wstąpienie do naszej firmy, gdyż za rozsądną cenę otrzymacie Państwo wiele usług i fachową po­moc.